Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia Logo    Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia

Archeparchy of Philadelphia Welcomes Father Andriy Rabiy as new Auxiliary Bishop

 

Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka and Auxiliary Bishop John Bura, together with the clergy, religious and faithful of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia joyfully welcome the Holy Father’s appointment of Very Rev. Andriy Rabiy, a priest of our archeparchy, as an Auxiliary Bishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  He has been assigned the Tutular See of Germaniciana.  Pope Francis concurred with the recommendation of the appointment offered by the Synod of the Ukrainian Catholic Bishops.

Very Andriy Rabiy has studied for the priesthood at our St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary, receiving his philosophical and theological studies at The Catholic University of America and the Dominican House of Studies in Washington, D.C.  He was ordained to the priesthood within our archeparchy and has served with enthusiasm and dedication at a number of parish assignments. Very Rev. Andriy Rabiy returned to The Catholic University of America for advanced studies in canon law and has served in our Archieparchial Marriage Tribunal.  His care and concern for the souls of faithful living in locations not close to existing parishes resulted in his beginning a successful new mission parish in Lancaster, PA, St. Andrew the Apostle Ukrainian Catholic Mission Parish.  Recently, he successfully transferred the location of the Nativity of the Blessed Virgin Mary Church from a downtown location to a more suitable suburb location offering a full range of facilities for the parish.  Very Rev. Andriy Rabiy serves as Vicar General and Vice-Chancellor of our Archeparchy, in addition to his ministry at his parishes.

Our Archeparchy and our Ukrainian Catholic Church will be well served by the vibrant and dedicated ministry demonstrated by our newly nominated candidate to the episcopacy. We congratulate him. We commit ourselves to support him with our prayers, words of encouragement, and joyful sharing in his episcopal ministry. 

God bless Very Rev. Andriy Rabiy richly in ways only He can as he undertakes his new ministry as a bishop of the Church.  Our heartfelt welcome and ‘Mnohaya Lita’!

Andriy Rabiy Biography»»

 


Філядельфійська Архиєпархія вітає о. Андрія Рабія нового єпископа-помічника

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока і Єпископ-помічник Іван Бура, разом з духовенством, членами монаших чинів та вірні Філадельфійської Української Католицької Архиєпархії радісно вітають призначення всечеснішого отця Андрія Рабія, священика нашої архиєпархії, єпископом-помічником Філадельфійської Української Католицької Митрополії.  Його призначено титулярним єпископом Германісіани.  Святіший Отець Франциск, Папа Римський, погодився  і затвердив рекомендацію призначення запропоноване Синодом Українських Католицьких Єпископів. 

Всечесніший отець Андрій Рaбiй пройшов священичий вишкіл в нашій Українській Католицькій семінарії св. Йосафата, навчаючись на Католицькому Університеті Америки та Домініканському Будинку Студій у Вашінґтоні, О.К. Він був висвячений на священика у нашій Архиєпархії і служив в декількох парафіях з посвятою та ентузіазмом.

Всечесніший отець Андрій Рабій повернувся до Католицького Університету Америки для подальших студій канонічного права і служив у Митрополичому Трибуналі. Його турбота та переживання за душі вірних, які живуть далеко від вже заснованих парафій, спричинили започаткування нової місійної парафії у Ланкастері, Української Католицької парафії св. апостола Андрія. Нещодавно, він зміг успішно перенести осідок парафії Різдва Пресвятої Богородиці з центра міста Редінґ в кращу околицю, з усіма майже новими приміщеннями потрібними для діяльності та розвитку парафії. Всечесніший отець Андрій Рабій служить протосинкелом та віце-канцлером в Архиєпархії, в той самий виконуючи пастирську роботу в парафіях.

                Наша Архиєпархія та наша Українська Католицька Церква добре скористають з динамічного, живого та посвяченого служіння, яке проявив наш новопризначений кандидат на єпископа. Ми вітаємо його. Зі свого боку ми обіцяємося підтримати його нашими молитвами, заохочуваннями та розділенням радості у його єпископському служінні.

                Нехай Господь Бог благословить всечеснішого отця Андрія Рабія у найрізноматніші способи у цей час як він розпочне своє служіння як єпископ Церкви. Наші щиросердечні вітання на многії і благії літа!

Андрія Рабія – Біографія»»

Translate »
EnglishFrenchUkraine