Wednesday, 30 July 2020

“To celebrate a holy day means to give it to God and neighbor,” the Head of the UGCC about Sunday


To celebrate a holy day means to give it to God and neighbor. Six days a week a man reserves for himself, because he “eats the fruit of the labor of his hands.” The seventh day should be given to God as a sign that we do not live only from the work of our own hands but also because God sustains us. This was stated by His Beatitude Sviatoslav, Father and Head of the UGCC, in a comment for the UGCC Information Department.

 

 

According to him, the seven-day period of our work and rest is a legacy of Judeo-Christian culture. The commandment to celebrate a holy day responds to human needs for it helps to restore our strength.  Therefore we must thank God for the gift of the weekdays and of the holy day.  That is why it is so important on the Lord’s day to refrain from hard work and dedicate it to our Creator. However, it is important to remember some rules to do it right.

“The seventh day which we sacrifice to God shows our correct understanding of the basic foundations of life.  It shows us the eternal source on which our well-being, health, our present and future depend,” the Head of the UGCC is convinced.

“Christians, while celebrating the holy day, must attend the Divine Liturgy.  When a person does not do this consciously and voluntarily, then he sins.  In this way, he distorts the meaning of this day and experiences it incorrectly,” he said.

“When a person cannot participate in the Divine Liturgy due to certain obstacles, for example there is no church where he lives, or during a pandemic, when there are strict quarantine restrictions, it is necessary to celebrate the holy day as much as the circumstances allow,” adds the Head of the Church.

In his view, modern culture gives us various opportunities to do so including online broadcasts.  It is important not to fall out of the spiritual rhythm.

In addition, personal prayer is one of the elements of devotion to God.  That is why it is important to pray on this day, to read the Holy Scriptures, to meditate, to communicate with God.  That is, to direct time and personal attention to your Creator.

On the one hand, His Beatitude Sviatoslav warns people against the temptation to work hard on Sunday, and on the other hand, he says that good deeds should be done on a holy day as well.

“Therefore, when you visit your parents only on Sunday and see that they need help that requires hard work, then listen to your conscience and help them.  However, in order not to be reproached by your conscience, it is better to find an opportunity to visit your parents on Saturday, Monday, or another weekday,” he says.

May your conscience be a good voice of God in order to help you organize the holy day correctly and fill it with deeds of love and mercy,” the Primate of the UGCC wished in conclusion.

The UGCC Department for Information»»

 «Святкувати святий день — це означає віддати його Богові і ближньому», — Глава УГКЦ про недільний відпочинок

Вівторок, 28  липня 2020


Святкувати святий день — це означає віддати його Богові і ближньому. Шість днів на тиждень людина забирає собі, бо виконує справи, від яких залежить її добробут. Сьомий день потрібно віддати Богові, як знак, що ми живемо не лише з праці власних рук, а й завдяки тому, що Бог нам це життя посилає. Про це сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, у коментарі для Департаменту інформації УГКЦ.

«Як правильно святий день святкувати?» — запитує Блаженніший Святослав, вказуючи, що це наш обов’язок, ба більше, Божа заповідь.

За його словами, семиденний період нашої праці і відпочинку — це спадок юдеохристиянської культури. До того, як Слово Боже пронизало культуру, каже Предстоятель УГКЦ, навіть старі римляни не мали такого ритму праці та відпочинку. Вони не пов’язували його зі семи днями тижня. Тому, на переконання Предстоятеля УГКЦ, ми повинні дякувати Богу за дар тижня і святого дня. Для цього так важливо в день Господній стриматися від важкої праці і присвятити його Творцю.

Заповідь святкувати святий день відповідає на потреби людини, сприяє відновленню її сил. Проте важливо пам’ятати про правила, щоб робити це правильно.

«Сьомий день, який ми жертвуємо Богові, показує нам правильне розуміння основних фундаментів нашого життя. Він показує нам вічне джерело, від якого залежить наш добробут, здоров’я, наше сучасне і майбутнє. Саме тому так важливо знаходити час для того, щоб присвятити його Богові», — переконаний Глава УГКЦ.

«Християни, святкуючи святий день, повинні бути на Божественній Літургії. Коли людина цього свідомо і добровільно не робить, тоді вона грішить. У такий спосіб вона спотворює зміст цього дня і неправильно його переживає», — наголошує він.

«Коли людина не має об’єктивної можливості через певні перешкоди взяти участі в Божественній Літургії, наприклад у країні її перебування немає церкви або вона живе в умовах пандемії коронавірусу, коли є суворі карантинні обмеження навіть щодо кількості присутніх людей на Літургії, то очевидно, що тоді потрібно святкувати святий день настільки, наскільки дозволяють обставини», — додає Глава Церкви.

На його переконання, сучасна культура дає нам різні можливості, щоб це зробити. Зокрема, маємо можливість користати з онлайн-трансляцій. Це важливо, щоб не випасти з духовного ритму, яким крокує весь Божий народ.

Одним з елементів посвяти себе Богові тоді є особиста молитва. Саме тому важливо цього дня молитися, читати Святе Письмо, роздумувати про Бога, поспілкуватися з Ним, тобто скерувати час і простір особистої уваги до свого Творця.

Блаженніший Святослав, з одного боку, застерігає людей перед спокусою у неділю важко працювати, а з іншого — каже, що чинити добрі діла потрібно і у святий день.

«Коли хтось відвідує своїх батьків тільки в неділю і бачить, що мама й тато потребують допомоги з важкою працею, то краще відвідайте їх упродовж тижня. Але якщо є об’єктивні обставини, які цього вам не дозволяють, тоді слухайте своє сумління і допоможіть їм. Хоча для того щоб сумління вам не докоряло, краще знайти можливість відвідати батьків у суботу, у понеділок або в інший день», — каже він.

«Нехай ваше сумління буде добрим Божим голосом для того, щоб допомогти вам правильно впорядкувати святий день і наповнити його такими ділами любові і милосердя, які б не суперечили його головному змісту», — побажав на завершення Предстоятель УГКЦ.

 

Департамент інформації УГКЦ»»

Translate »
EnglishFrenchUkraine